I løbet af årene har jeg fungeret som art director og grafisk designer på forskellige reklamebureauer og større virksomheder samt fungeret som freelancer med udvikling af markedsføringsmaterialer inden for stort set alle områder.
Dette inkluderer grafiske designlinjer, brochurer, annoncer og meget andet. Som det er tilfældet alle steder, har den online del sat sit præg på de ting, jeg arbejder med, hvilket også gør TNT-Factory i stand til at løse opgaver inden for alle områder af den grafiske og digitale verden.


Over the years, I have worked as an art director and graphic designer at various advertising agencies and larger companies, as well as freelancing in developing marketing materials in virtually all areas. This includes graphic design guidelines, brochures, advertisements, and much more.
As is the case everywhere, the online aspect has made its mark on the things I work with, which also enables TNT-Factory to solve tasks in all areas of the graphic and digital world.


TNT-Factory ved Thomas Niels Thomsen


tnt@tnt-factory.dk